Gauzz

Centrum voor Gedragsstoornissen bij AUtisme en Zware Zorgbehoevendheid

Gauzz behandelt kinderen en jongeren van 6 tot en met 25 jaar bij wie de diagnose autismespectrumstoornis is gesteld, die functioneren op het niveau van een matig tot ernstige verstandelijke beperking en bij wie er sprake is van ernstige gedragsproblemen

Aanmelden
M 0471 10 90 90
onthaal@gauzz.be
Aanmelden kan enkel door een multidisciplinair samengesteld team, met minstens een (kinder- en jeugd)psychiater en een somatische arts. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan en het hele netwerk zich engageert tot een actieve deelname kan een revalidatietraject starten.
GAUZZ doet geen crisisinterventies en biedt geen tijdelijk verblijf aan in afwachting van adequate opvang.

Opname
Leeftijd 11 tot 18 jaar: UPC KU Leuven, campus Kortenberg
Leeftijd 18 tot 25 jaar: PC Sint-Amedeus in Mortsel

Ambulant
Leeftijd 6 tot en met 25 jaar: UPC KU Leuven, campus Kortenberg voor Vlaams-Brabant en Limburg
Leeftijd 6 tot en met 25 jaar: PC Sint-Amedeus in Mortsel voor Oost-Vlaanderen en Antwerpen
Leeftijd 6 tot en met 25 jaar: PC Sint-Amandus in Beernem voor West- en Oost-Vlaanderen

Team Gauzz
prof. dr. Jean Steyaert, kinder- en jeugdpsychiater, verantwoordelijke Gauzz
dr. Karin Heyde, psychiater
dr. Marie-Jeanne Langenaken, kinder- en jeugdpsychiater
Nele Smets, coördinator GAUZZ regio Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen
Aaron Vaneeckhout, co√∂rdinator GAUZZ regio Vlaams-Brabant en Limburg